"Sorpresa majúscula". Així ha encaixat Andorra Telecom l´obertura de sobres amb les quatre ofertes per construir l´edifici The Cloud. 
La més econòmica era de 40,6 milions d´euros, dotze milions més del que tenia previst el Govern. Tot plegat hagués disparat el cost total del projecte a 55 milions d´euros, més de quinze milions del previst pel ministre d'Ordenament Territorial. 
Per aquest motiu el director d´Andorra Telecom, que ha comparegut sol, ha anunciat la suspensió del projecte per responsabilitat: “El que no podem fer de cap manera és tirar endavant un projecte inassumible i que acabi sent poc rendible. En aquests moments suspendre és la millor decisió única i exclusivament pel cost que té, que excedeix de molt la previsió que tenia Andorra Telecom”. 
Nadal ha explicat que després d´aquesta "desil·lusió majúscula", el consell d'administració estudiarà què ha passat. Sobretot per què la propietat delegada va fer una estimació de cost tan allunyada de les ofertes presentades per les constructores. Està convençut que "les ofertes segur que estan estudiades, molt treballades i ajustades en la mesura que han cregut oportú". Per tant, ha afegit, demanaran explicacions "a l'arquitecte i la propietat delegada".
En la reunió extraordinària del consell d'administració prevista per a la setmanada vinent es decidirà quins són els propers passos pel que fal projecte i si The Cloud es descarta definitivament. En qualsevol cas, el director de la tecnològica ha deixat clar que el terreny on hi havia l´antic edifici d´Andorra Telecom i la caserna de bombers s´ha d´aprofitar

Parlen al vídeo: JORDI NADAL, DIRECTOR ANDORRA TELECOM

El Pirineu avui