En el marc de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, la seu del Consell Comarcal de Cerdanya ha acollit aquest dimarts la presentació del Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada, impulsat per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un document que recull les recomanacions que cal tenir en compte a l'hora de senyalitzar els camins, ja siguin de titularitat pública o privada. Des de la Direcció General de Turisme veuen important donar a conèixer aquestes recomanacions per unificar criteris a l'hora de senyalitzar la gran varietat de camins que hi ha a Catalunya ja que, segons consideren, aquests esdevenen un important recurs turístic.

El Manual té com a principi bàsic la senyalització dels camins per a l’orientació i la informació dels seus usuaris amb l'objectiu de crear-ne una xarxa, no de marcar itineraris, ja que aquests poden respondre a diversos objectius com a productes de patrimoni cultural, històric o paisatgístic. Per elaborar el document, els diferents agents que hi han participat, com l'IDAPA, els patronats de turisme o les diputacions, han consultat models d'altres països, com Suïssa o França.
es de la Direcció General de Turisme han explicat que es posaran totes les eines necessàries perquè els titulars de les vies portin a terme la senyalització corresponent.

El Manual sorgeix de l’aplicació del Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, que a l’article 2.3 determina que el departament competent en matèria de turisme aprova els manuals de senyalització turística rural per a vianants. Respon també a una iniciativa plantejada en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2012- 2016

Parlen al vídeo: CLARA PLANA, CAP SERVEI PLANIFICACIÓ TURÍSTICA GENERALITAT

El Pirineu avui