Durant el 2017 es van concedir 2.820 ajuts econòmics ocasionals per part del Govern, la majoria dels quals per cobrir necessitats bàsiques. Segons explica l´executiu s'han atorgat a prop de 800 llars, més d'un 15% respecte el 2016.
El departament d'Estadística ha fet públics els ajuts econòmics ocasionals que va donar el Govern l´any passat.
El 2017 hi va haver prop de 1.500 sol·licituds, la majoria de les quals es van atorgar i es van traduir en més de 2.800 ajuts, sobretot per cobrir necessitats bàsiques.
Això s´ha concretat en subvencions a 779 llars, 100 més que el 2016, de les quals s'han beneficiat 1.443 persones.
L´import mitjà és de 3.539 euros per llar i ha disminuït lleugerament respecte el 2016. La majoria són unipersonals. També s´ha de dir que el 35% dels que han rebut l´ajut són de nacionalitat espanyola, seguit dels andorrans, una tercera part.
Per sexe, les dones són prop de dues terceres parts dels beneficiats i tenen majoritàriament entre 35 i 49 anys. La majoria dels homes tenen entre 50 i 64 anys.

El Pirineu avui