El Consorci Alt Urgell- Cerdanya ha aprovat l’atorgament de 639.066,17 euros en ajuts LEADER per a 17 projectes de creació o millora d’empreses del territori que suposen una inversió total de gairebé 3.500.000 euros. Dels 17 projectes que han obtingut ajut, 12 corresponen a l’Alt Urgell i 5 a Cerdanya. En el conjunt dels projectes aprovats hi tenen un pes preponderant els relatius a la producció agroalimentària de proximitat, la indústria, seguits de serveis a l’esport, la restauració i el turisme rural. Així, entre els projectes subvencionats, es troba la creació d’un obrador de pasta fresca, un obrador de conill ecològic, un nou establiment de turisme rural o la millora dels equipaments per a la producció i distribució de productes elaborats a partir de fruits silvestres. Altres projectes tenen relació amb instal·lacions d’energia fotovoltaica i equipaments per a activitats esportives a la natura.

Els imports dels ajuts aprovats oscil·len entre un mínim de 5.129 euros i un màxim de 99.978 euros. Els ajuts representen entre el 32% i el 24% de la inversió prevista, segons els casos. Aquests percentatges s’estableixen en base a una puntuació que cada projecte obté en funció del seu grau de compliment dels criteris de desenvolupament local com ara l’ús de productes i serveis locals, el caràcter innovador, el respecte a l’entorn o l’ús de les noves tecnologies, entre d’altres.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que hi aporta un 57%, i la Comissió Europea a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que hi destina el 43% restant.

El Pirineu avui