Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran han fregat el 100% d’aprovats en les Proves d’Accés a la Universitat. En tres d’elles han superat la selectivitat tots els alumnes que s’hi presentaven. Es tracta de Cerdanya, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. A les altres tres comarques, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, només hi ha suspès un alumne, de manera que els percentatges d’aprovats s’han situat entre el 95 i el 98%. Pel que fa a les notes obtingudes, cal destacar que els alumnes de Cerdanya han assolit el segon millor resultat de Catalunya, només superats pels de la Garrotxa. Concretament, els cerdans han tret de mitjana un 7,074, 53 dècimes més que la mitjana catalana. La segona comarca altpirinenca amb millors notes ha estat el Pallars Jussà, amb un 6,765 de mitjana, seguida de l’Alt Urgell, amb un 6,676, l’Alta Ribagorça, anb un 6,554, el Sobirà, amb un 6,274, i la Val d’Aran, amb un 6,163 de mitjana.

El Pirineu avui