El Consell Comarcal de Cerdanya i SOREA han signat un protocol d’actuació, l’objectiu del qual és la col·laboració per implementar mesures contra la pobresa energètica que es produeix en algunes llars de la comarca i poder garantir el servei d’aigua potable a aquelles persones o famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica.
Així, el Consell Comarcal de la Cerdanya informarà a través dels Serveis Socials Bàsics dels ajuts a disposició dels usuaris i facilitarà les tramitacions, atendrà el llistat enviat per l’empresa SOREA d’aquells usuaris amb deute pendent i informarà sobre la situació de risc d’exclusió residencial, per tal d’evitar el tall de subministrament. Així mateix, valorarà si l’usuari es pot beneficiar del Fons de Solidaritat de l'empresa.
Sorea es compromet a informar a l’usuari que ho sol·liciti i aquell qui hi sigui deutor, dels tipus d’ajuts i tràmits existents. D’altra banda negociarà ajornaments o fraccionaments de pagaments dels rebuts de l’aigua. Quan els problemes de pagament siguin continuats es buscarà amb Serveis Socials una solució a partir del Fons de Solidaritat. Tanmateix, també s'evitaran els talls de servei a aquells usuaris que no siguin titulars de la pòlissa de subministrament i per aquest motiu no s’hagi pogut detectar des de Serveis Socials la situació de pagament.
Els municipis on presta servei d’abastament d’aigua l’empresa SOREA són: Alp, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Prats i Sansor, Prullans i Puigcerdà. Aquest darrer ja té el seu propi Fons de Solidaritat.

El Pirineu avui