La CASS preveu que el fons de reserva de les pensions s´esgoti el 2036. Per aquest motiu va demanar a tècnics francesos que fessin un test de simulació combinant diverses mesures per fer sostenible el sistema de pensionsLa conclusió és clara: aplicar les mesures que planteja la CASS garantiria la guardiola de les pensions trenta anys més. Tot i així el fons s´acabaria exhaurint el 2047, onze anys després de la previsió actual.
I quines són les mesures que planteja la CASS?
L´estudi simula una combinació de cinc mesures, que s'aplicarien a partir de l´any vinent: en primer lloc, allargar progressivament l'edat de jubilació fins arribar a 67 anys el 2028. També seria progressiu l'augment de cotitzacions, que el 2031 hauria de ser del 18%, sis punts més que ara. La tercera mesura seria augmentar dos punts el factor de conversió i ajustar proporcionalment el preu de compra dels punts. És a dir, menys drets de jubilació i a un preu més alt.
A més, les pensions superiors al salari mínim es corregirien a la baixa en funció de l'import. Per últim, la revalorització de l'IPC també seria progressiva i les pensions més altes no es revaloritzarien.
L´informe constata que amb aquesta combinació de mesures no només s'endarrereix la fi del fons de reserva, sinó que a llarg termini es redueix molt el creixement del seu dèficit. També milloraria molt el que ingressaria anualment la branca de jubilació de la CASS.
L'any passat la parapública havia estudiat mesures encara més agressives, com ara la jubilació a 72 anys o la quita de drets adquirits. Però el mateix estudi considera que aplicar-les seria socialment inviable.

El Pirineu avui