Les prop de 1.400 inspeccions a les empreses que venen aliments el 2017 només van derivar en 9 sancions lleus. Segons el Govern el sector ha fet els deures i cada cop hi ha menys riscos alimentaris. Sí que es van detectar 5 casos aïllats de legionel·losi.
L'àrea de Salut Alimentària del Govern només va obrir 9 expedients sancionadors a empreses de venda directa i indirecta d'aliments el 2017. Totes són sancions lleus per incompliments de la normativa, com etiquetatges incorrectes o dèficits d'higiene.

El cap de l'àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, conclou que les empreses han fet el deures i col·laboren molt estretament amb l'administració per corregir els incompliments que es puguin detectar i recorda que s'han fet gairebé 1.400 inspeccions.Les nous sancions que s'han imposat "són de caràcter lleu perquè no són situacions amb un risc d'afectació al seu públic", ha informat.

La memòria d'actuacions de l'any passat constata també que l'aigua potable té un bon nivell de qualitat. Només s'han detectat nivells de clor elevats molt puntuals que en cap cas han sobrepassat els límits de salubritat. Casals assegura que "empreses i comuns han fet i continuen fent esforços per millorar les instal·lacions".

No va haver-hi cap brot de legionel·losi, però sí cinc casos aïllats. Els controls a piscines i instal·lacions on poden originar-se'n són exhaustius

Parlen al vídeo: Josep Casals cap de l'àrea de Seguretat Alimentària

El Pirineu avui