Un projecte europeu impulsat per diversos organismes com ara el Centre de Tecnificació Forestal i l'Agència Catalana de l'Aigua establirà zones de protecció del bosc de vern en el curs del Segre a Cerdanya. Un dels primers espais on s'actuarà és a l'entorn de Prullans i Bellver. També a les basses de Gallissà, un espai que es va recuperar l'any 2002 i que ara es vol potenciar plantant-hi més arbrat.

El projecte, anomenat 'Life Alnus' i que també es portarà a terme en altres cursos fluvials de Catalunya, servirà per invertir la regressió i la degradació d'aquest hàbitat de ribera a través d'un pla d'accions que es pactarà prèviament amb els respectius ajuntaments.

El primer objectiu de conservació és millorar la cobertura legal d'aquests espais. Per acomplir-ho s’està finalitzant un treball cartogràfic que defineixi millor la distribució real de l’hàbitat. Posteriorment s'intentarà eliminar espècies invasores, restaurar la zona boscosa i procurar afavorir la seva auto regeneració. També s'eliminaran barreres físiques.

Aquests boscos a tocar del riu minimitzen les inundacions, filtren la contaminació difusa i són hàbitats estratègics per a la conservació de diverses espècies.

El projecte parteix d'un bosc de ribera molt fragmentat a la comarca i té la intenció de consolidar-lo i restaurar-lo. La inversió total d'aquesta actuació és de 2,5 milions d'euros per actuar a les conques fluvials de l'Alt Segre, Besòs, l'Alt Ter.

El Pirineu avui