Es crea el codi lila a l´hospital Nostra Senyora de Meritxell per als casos de violència de gènere. La víctima pot dir a la recepció que s´hi acull sense donar més explicacions. "Donar entrada ràpidament al triatge a la persona, que no hagi de tornar a la zona d'espera, acompanyar-la a una zona íntima amb la treballadora social...", són algunes de les mesures que avança el secretari d'Estat de Salut, Joan Antoni Leon.

Pel que fa a les víctimes que no reconeguin l'agressió, amb el nou protocol, el metge està obligat a comunicar a les treballadores socials de la parròquia que hi ha una sospita, per tal que es pugui fer un seguiment del cas, sempre mantenint la voluntat de la dona de no denunciar.

Els estudis demostren que la violència de gènere afecta un 25% de les dones, però només s'arriba a conèixer un 2% dels casos. Cal dotar d´instruments per detectar i prevenir, i a Andorra, quedava un llarg camí per recórrer. Una gran part d´aquest s´ha fet amb la guia de col·laboració i protocols d´actuació en casos de violència de gènere i violència domèstica que ha elaborat el ministeri d´Afers Socials. "La raó de ser principal d'aquest servei és poder fer accions de prevenció i reparació un cop hi ha hagut una situació de violència de gènere. Crec que un pas endavant molt significatiu que es conté en aquests protocols és que s'haurà d'informar obligatòriament per tots els agents de detecció al servei d'atenció a les víctimes de violència de gènera, i fins ara això no era possible", insisteix el ministre Xavier Espot.

La guia estableix no només protocols sanitaris, també a les escoles, a la policia i la Batllia. L´objectiu és millorar les mancances que hi havia i lluitar contra aquesta xacra de manera efectiva i amb garanties de protecció a la víctima.

El Pirineu avui