Criteri positiu del Govern a la proposició de llei liberal de transparència i accés a la informació, però que no afecti la Uifand, l'AREB ni l'INAF. Per tant, no es tindria en compte una de les demandes principals dels redactors de la llei, que es queixen de l'hermetisme d'aquests tres organismes.
El Govern creu adequat regular el principi de transparència i l’accés a la informació, perquè és una qüestió cabdal en les societats democràtiques. N'extreu però organismes financers com la Uifand, l'AREB i l'INAF. Així ho ha fet saber en el criteri a la llei liberal. De fet, bàsicament no té en compte la demanda principal dels consellers liberals que precisament es queixaven del secretisme d'aquests tres organismes.

Finances argumenta que aquest aixecament aniria en contra de la legislació vigent, dels tractats internacionals i dels principis fundacionals d'aquests organismes i posaria en dubte la seva independència.

També discuteix el període màxim de 5 anys per a la protecció de la informació reservada, i creu que s'hauria de prorrogar.

El Pirineu avui