El Comú de la Massana convoca un concurs públic per a la gestió i explotació del bar-restaurant de les Fontetes
Les ofertes es poden presentar fins el 14 de juny
Des dels seus inicis, el bar-restaurant del complex turístic i cultural de les Fontetes funciona amb la modalitat de concessió.. Un cop exhaurit l’actual contracte d’ arrendament, el Comú de la Massana ha procedit a la publicació del concurs públic per a la gestió i explotació d’aquest espai durant un període de cinc anys.
La superfície del local és de 162 m2, a més de 287 m2 de terrassa.
La finalitat de l’adjudicació de l’explotació és que aquest indret constitueixi un lloc de trobada i un element dinamitzador de la vida social de la parròquia.
Els interessats ja poden recollir el plec de bases al servei de Tràmits. Les ofertes s’han de presentar abans de les 12 h del 14 de juny.

El Pirineu avui