L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tancat el pressupost de l’exercici 2017 amb un estalvi net d’1.290.000 euros i un romanent de tresoreria de 2.860.000. Tal com ha explicat l’equip de govern, l’assoliment d’aquest romanent permetrà disposar de prop d’un milió i mig d’euros per a noves inversions per a la ciutat per aquest any 2018.

D’altra banda, i contant el préstec de 2 milions d’euros demanat per a la construcció d’un nou centre de serveis al carrer de l’Orri, el rati d’endeutament se situa en un 73,72%.

En aquest sentit, la previsió és tancar l’exercici del 2018 amb un deute municipal a l’entorn del 66%. Fierro ha destacat que ja fa uns 3 o 4 anys que les xifres del pressupost van de menys a més.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, TINENT ALCALDE HISENDA

El Pirineu avui