El fons de reserva de la CASS va augmentar en 79 milions d´euros el 2017. El consell d'administració està satisfet perquè les inversions van tenir més rendibilitat que la inflació i perquè l´augment de la inversió en renda variable ha tingut bons resultat. Tot i això, la parapública no demanarà al Govern canviar la llei perquè es pugui invertir encara més en aquest tipus d'actius.
La CASS va tancar el 2017 amb un fons de reserva de jubilació de 1.247 milions d'euros, 79 milions més que l'any anterior. Des de la direcció de la parapública s'atribueix als canvis en l'estratègia d'inversió.

Tot i mantenir vuit gestors externs, el 2017 la CASS va gestionar directament més quantitat d'inversions, amb un molt bon resultat. També s´ha invertit més en borsa i menys en renda fixa com ara deute públic.

Tot plegat ha permès que la rendibilitat dels actius financers fos del 2,7%, una dècima més que la inflació. Malgrat els guanys que ha comportat augmentar la inversió en renda variable, la CASS no demanarà canviar la llei per poder invertir més del 35% en aquest tipus d´actius. "No tenim més remei que apostar per la renda variable, perquè apostar per la renda fixa és absurd. Això comportar risc i quan ho portem al consell d'administració això pesa molt. La prudència i el risc són elements en els quals es posa molt èmfasi", assegura el president del fons, Josep Delgado.
Pel que fa al 2018, el fons tancarà el maig amb una rendibilitat propera a l'1%.

El Pirineu avui