El Govern ha incorporat, quatre aparells de mesurament del grau de satisfacció dels ciutadans amb l’atenció rebuda al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern, de l’edifici del Prat del Rull, del Servei d’Immigració, i del Departament de Medi Ambient.

Aquesta eina s’emmarca en la voluntat del Govern de modernitzar l’Administració aplicant l’ús de les tecnologies per desplegar l’Administració electrònica i millorar l’atenció a l’usuari.

Aquest senzill aparell permet una comunicació clara, transparent i efectiva del ciutadà amb l’Administració.

Aquests pulsadors, anomenats “Happy or not”, s’han ubicat als espais on hi ha més afluència de ciutadans que fan tràmits. Tots els usuaris tenen l’opció de manifestar si han quedat satisfets amb l’atenció rebuda prement un dels quatre botons amb cares somrients o tristes, i amb color verd fosc, verd clar, vermell clar i vermell fosc.

Les eines que a partir d’ara recolliran les impressions dels usuaris transformen els resultats en informació numèrica que posteriorment permetrà a l’Administració analitzar el servei que s’està oferint i preveure accions de millora si són necessàries.

Aquest sistema actualment està present en 117 països i en més de 4.000 organismes.

El Govern ha contractat aquests aparells, juntament amb el sistema operatiu que permet l’anàlisi de les dades, per una durada de tres anys, amb un cost total de 3.741 euros.

El Pirineu avui