La Generalitat ja ha obert el període de sol·licitud d'ajuts per als estudiants universitaris de l'Alt Pirineu i Aran. Els requisits per accedir a aquesta ajuda són ser ciutadà de la Unió Europea i residir en una comarca pirinenca, com Cerdanya, com a mínim des de l'1 de gener de 2015.

Els estudiants han d'estar matriculats en una universitat del sistema universitari català el curs  2017-2018, en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau. Els estudis han de ser impartits de manera presencial i cal estar matriculat en un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per la resta d'estudis. També cal acreditar un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27,5 per la resta d'estudis.
Per a estudiants que no inicien estudis universitaris, cal haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.
Els interessats hauran de presentar el certificat municipal de convivència on consti la data d’alta en el padró de la persona sol·licitant en un municipi, que com a mínim ha de ser de l'1 de gener de 2015. En cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment a aquesta data, a més del padró, hauran de presentar la documentació acreditativa del centre docent on ha estudiat el curs 2014-2015 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.

Els estudiants també hauran d'adjuntar la certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d’aquestes assignatures. En aquesta certificació també ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2016-2017. També caldrà presentar una fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària del curs 2017-2018 amb l’acreditació que se n’ha fet efectiu el pagament.

L’import màxim per ajut és de 2.000 € d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Es podran presentar sol·licituds fins al 18 de juny.

El Pirineu avui