Des d'aquest dilluns i fins el 29 de juny es podran sol·licitar ajuts destinats al lloguer. En el cas de Cerdanya, la convocatòria està oberta a tots els municipis i, com a novetat, en aquesta ocasió els requisits del preu màxim del lloguer és de 500 euros per a demarcació de Girona i de 400 per a la de Lleida. En el cas de les famílies nombroses, aquesta xifra es situa als 900 euros per als habitatges situats en ambdues demarcacions.

Aquells interessats en accedir a aquest ajut, s'han d'adreçar a l'Oficina Local d'Habitatge, situada a la planta baixa de l'ajuntament de Puigcerdà. L'horari d'atenció és de dilluns i dimecres de 15h a 18,30h i dimarts, dijous i divendres de 15 a 17h. Abans, però, cal concertar cita prèvia per telèfon o al correu habitatge@puigcerda.cat.

L'ajut està pensat per tots aquells veïns que tinguin ingressos baixos o moderats i a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial. Aquesta prestació és incompatible amb les prestacions econòmiques d'especial urgència per als mateixos mesos, amb el manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any i a altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

El Pirineu avui