Aquest passat mes d'abril, ha augmentat lleugerament el nombre d'aturats a Cerdanya respecte el març. Concretament ha passat de les 444 persones inscrites a les oficines de treballs al març a les 491 a l'abril. Això representa un increment de gairebé un 11%.

Aquest augment es deu, principalment, a la fi de la temporada d'hivern i el tancament de la majoria de les estacions d'esquí, fet que provoca que moltes persones contractades temporalment per aquests mesos, ja sigui en aquests complexos o en el sector del comerç i la restauració, finalitzin la seva feina.

Malgrat això, en els darrers anys Cerdanya ha experimentat una important reducció pel que fa al nombre de persones que busquen feina, passant dels 1036 aturats l’abril del 2012 als 491 del 2018, el que suposa un 52% menys d'aturats en un període de sis anys.
L'Alt Urgell també ha vist disminuir el nombre d'aturats en els últims anys. L'abril de 2012 es van comptabilitzar 1347 persones aturades, mentre que enguany han estat 826.
Tot i que a nivell global les xifres són positives, els experts alerten del risc de la temporalitat que suposa la contractació lligada al turisme i l’hoteleria, com passa a Cerdanya, i veuen necessari esperar com evolucionen les xifres en els propers mesos.

El Pirineu avui