La Seu d’Urgell es manté com una de les capitals de comarca amb un índex de seguretat ciutadana més alt de Catalunya. Així, la mitjana de fets delictius a la ciutat és de 28,9 per cada 1.000 habitants, mentre que la de Catalunya és 75 per cada 1.000 habitants. Tot plegat s’ha donat a conèixer en la darrera Junta de Seguretat Local, celebrada aquesta setmana entre l’ajuntament i els diferents cossos policials que hi ha a la ciutat.

Un dels delictes que més ha pujat darrerament són les estafes a través d’internet. En aquest sentit, des del consistori han destacat que és fàcil conscienciar a la gent gran i als escolars, però que és difícil arribar a la franja de població que queda al mig.

Pel que fa a les actuacions realitzades per la Policia Municipal cal remarcar que ha obert 40 expedients sancionadors per sorolls i convivència ciutadana i 85 per control de gossos.
Pel que fa al control de trànsit i mobilitat viària, la Policia Municipal ha interceptat 8 infraccions per superar la velocitat marcada i 15 infraccions en controls d’alcoholèmia. També s’han penalitzat 1.376 infraccions més relacionades en d’altres àmbits de la mobilitat i la seguretat del trànsit. Val a dir que en aquest darrer any s’ha experimentat un lleuger descens de l’accidentalitat pel que fa al trànsit urbà.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, TINENT ALCALDE LA SEU

El Pirineu avui