Aquesta és una de les conclusions sobre l´auditoria d´eficiència que ha encarregat el ministeri d'Afers Socials. També creu que s'han d'unificar els preus als proveïdors dels serveis socials.
La comissió legislativa d'Interior ha acollit aquest dimecres la presentació de la primera auditoria d'eficàcia del sistema de serveis socials i sociosanitaris. Una de les primeres conclusions és que el sistema és força eficaç pel que fa a la demanda registrada i que al Principat hi ha menys risc d'exclusió social que a Espanya i França. "Si es té en compte que la taxa d'atur és molt més baixa que la dels països veïns, que els tipus impositius són més baixos, la qual cosa vol dir que al final hi ha més renda disponible, la suma de tots aquests factors ens porta a la conclusió que el risc d'exclusió a Andorra és inferior", insisteix el ministre Xavier Espot.

L'auditoria fa diverses recomanacions, com ara dedicar més esforços a la prevenció, persistir en polítiques socials més centrades en les persones i canviar l'actual sistema de preus dels serveis. "Establirà un preu públic únic per tots els centres prestadors que es vulguin convencionar amb el Govern en el nostre país. Evidentment en funció del grau de dependència de la persona. No és el mateix tractar una persona que té un grau de dependència de 3, mitjà, que un grau sever", avança Espot.

També suggereix que s'ha de millorar el coneixement dels ajuts socials que atorga el sistema.

Parlen al vídeo: XAVIER ESPOT, MINISTRE D’AFERS SOCIALS

El Pirineu avui