L´USdA descriu com una mesura de coacció el projecte de llei de seguretat pública que l´executiu va aprovar la setmana passada. En concret, es refereix a la possibilitat que una manifestació pugui ser prohibida o dissolta quan comprometi la lliure circulació o la integritat de persones i béns.
La llei també estableix que les manifestacions s´hauran de comunicar prèviament al Govern i no es podran tallar completament les carreteres de forma permanent. El secretari general del sindicat considera que una manifestació pacífica s´ha de poder fer sempre, respectant l´entorn i les persones. Les puntualitzacions sobre aquesta possibilitat que va fer el ministre de Justícia i Interior no acaben de convèncer l´USdA.

Segons Ubach, és inadmissible en un estat democràtic que s´impedeixi o es vulgui impedir que una persona o entitat pugui convocar una manifestació pacífica.
En tot cas, el Govern puntualitza que la clau de tot plegat és fer una interpretació raonable i garantista de la llei quan es plantegi una situació com aquesta. També aclareix que si bé el Govern pot obligar a canviar el dia, l´hora o el recorregut d´una manifestació, hi ha marge per negociar

Parlen al vídeo: GABRIEL UBACH, SECRETARI GENERAL USDA

El Pirineu avui