El govern d’Andorra, la Prefectura de l'Arieja, la DIR Sud-Ouest, el representant de
l’ambaixada de França al Principat d’Andorra, el Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) i el Centre d'estudis
de la neu i de la muntanya d'Andorra (CENMA), han assistit a la reunió del comitè
tècnic SAPYRA celebrada el 10 d’abril del 2018.

Durant la sessió, el Servei de restauració dels terrenys de muntanya (RTM) va fer una
revisió de les accions dutes a terme i va presentar les que es posaran en funcionament
els mesos vinents. L’ordre del dia va incloure diversos assumptes com la presentació i
l’anàlisi del progrés de les obres objecte del programa, els aspectes financers, l’acord
de finançament francès-andorrà, i el pla de comunicació (lloc web en curs de traducció,
panells informatius o material multimèdia).

Per a aquest 2018, s’han programat 23 setmanes d’obres de mitjan maig a mitjan
novembre respectant en tot moment les normes de seguretat. Part del Cable
Transportador d’Explosius (CATEX) es desmuntarà abans no comencin les obres. Atès
que el projecte està subjecte als riscs meteorològics, com per exemple caigudes de
neu abans d’hora, les obres es podran ajornar fins a l’any següent.

D’acord amb les recomanacions mediambientals, el projecte SAPYRA té com a
objectiu limitar l’impacte de les obres sobre la biodiversitat.
Les obres també tindran lloc al departament dels Pirineus-orientals, més
concretament al lloc amb risc d’allaus, a Porté-Puymorens i a Porta, on
s’instal·laran rastrells, malles antiallaus i plantacions.

El programa SAPYRA contempla una auditoria de previsió localitzada del risc d’allau
per avaluar el procediment i identificar punts de millora.

El Pirineu avui