La llei de seguretat pública regula per primer cop la videovigilància, un fet que havia estat molt reclamat. Les administracions públiques podran instal·lar-ne per a determinades finalitats de seguretat, de la mateixa manera que entitats i persones privades.
Interior haurà de donar el vistiplau a les instal·lacions de videovigilància. El ministre Xavier Espot ha explicat que "haurà de comprovar que és per assolir algunes de les finalitats" previstes i que "el sistema de videovigilància compleix els principis de proporcionalitat, idoneïtat i intervenció mínima. Del que es tracta és d'afectar el menys possible els drets a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge", assegura.

També caldrà que la videovigilància estigui anunciada de manera clara i visible. A més, el text legal regula en quins casos la policia pot demanar la identificació. Prohibeix expressament els controls d'identitat massius o per qualsevol motiu discriminatori.

Parlen al vídeo: XAVIER ESPOT Ministre Interior

El Pirineu avui