La Diputació de Girona ha posat a l'abast dels municipis un nou servei d'assistència per a la gestió de cementiri i serveis funeraris. El nou servei és un programa creat amb l'objectiu d'ajudar els consistoris a garantir la prestació d'uns serveis funeraris i de cementiris de qualitat i a gestionar les dificultats sobrevingudes, com ara les relacionades amb els nínxols de titularitat desconeguda, segons han explicat des de la Diputació.
L'ajuda que la Diputació oferirà als municipis que s'acullin al servei consistirà, en primer lloc, a fer un inventari del cementiri o cementiris que tingui el municipi per tal de disposar de les dades actualitzades i informatitzades de difunts i de titulars de les unitats d'enterrament. Posteriorment es posarà a disposició de l'Ajuntament un paquet de recursos com ara cens de cementiris i serveis funeraris, inventari dels cementiris municipals o una aplicació informàtica de gestió
L'actuació neix de la voluntat política manifestada en l'acord del Ple del 18 d'abril del 2017, relatiu a l'elaboració d'un cens de cementiris i serveis funeraris, i de les necessitats dels municipis de rebre assessorament i assistència en aquesta matèria.

El Pirineu avui