La Seu Solidària ha participat aquest 2017 en una quinzena d’activitats que han servit per donar ajuda a unes 200 persones amb necessitats. L’entitat ha donat a conèixer la memòria anual, on enguany hi destaquen especialment les accions encaminades a afavorir la igualtat infantil. Els integrants de La Seu Solidària centren els seus esforços en aquells camps on veuen que hi ha més necessitats i ja fa uns quants anys que la igualtat d’oportunitats infantil té un pes destacat en les seves accions.

L’entitat compta amb unes 300 col·laboradors, però hi ha vegades que no poden arribar a subministrar tota l’ajuda que voldrien.

La Seu Solidària sempre treballa en coordinació amb els serveis socials i mai dona ajudes sense informes previs de l’administració. Més enllà de l’àmbit infantil, el 2017 també s’han fet acompanyaments a persones en risc d’exclusió social, activitats amb la gent gran o donacions d’aliments, roba o mobles, entre d’altres.

Parlen al vídeo: CARLOTA VALLS, PRESIDENTA LA SEU SOLIDÀRIA

El Pirineu avui