Per cinquè any, l'ajuntament de Puigcerdà reparteix ajuts per a llibres de text i material escolar. Aquest dilluns s'han començat a distribuir els xecs a les famílies dels alumnes d’Educació Infantil, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, Programes de Formació i Inserció i també a l'alumnat de la Unitat d'Escolarització Compartida, després que a la tardor es lliuressin als alumnes de Primària. L’ajut és de 30 € i, per poder-se’n beneficiar, cal que els infants estiguin escolaritzats en un centre d’ensenyament del municipi de Puigcerdà, figurar com a inscrits al padró municipal d’habitants i no tenir deutes pendents amb els centres educatius ni amb l'ajuntament.

També reben ajudes els estudiants de Puigcerdà que cursen estudis fora del municipi perquè no s'ofereixen a Cerdanya. Pel que fa a les famílies amb fills a la llar d'infants municipal, l'ajut és de 100 euros.

Els xecs es poden recollir fins dimecres, de 8.30 h a 14.00 h, a la sala de plens de l'ajuntament. En total es repartiran uns 23.000 euros en xecs que beneficiaran uns 770 alumnes, més uns 7.500 euros per als 75 infants de la llar.

Recordem que cada curs escolar, l’ajuntament de Puigcerdà lliura aquest tipus d’ajudes per costejar el material escolar, a més de les que es destinen a l'activitat de piscina o Setmana Blanca. El total d’aquestes subvencions supera els 50.000 euros.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ

El Pirineu avui