Ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat la nova convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans corresponent al 2018. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol•licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

Les bases a què fa referència la convocatòria són les publicades al DOGC 7370, de 16 de maig de 2017. El termini de presentació de sol•licituds comença el 27 de març fins al 31 de juliol de 2018, a les oficines locals d'habitatge. Aquells que vulguin rebre més informació ho poden fer al Consell Comarcal de la Cerdanya els dimecres de 10 a 12 h.

Per altra banda, recordem que per millorar l’accessibilitat als edificis i eliminar les barreres arquitectòniques, l’ajuntament de Puigcerdà ja permet instal·lar ascensors als edificis construïts abans del 2007, quan va entrar en vigor una normativa que obliga col·locar un ascensor a tots els immobles. El consistori va aprovar fa uns mesos una modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que fins fa poc no preveia augmentar la volumetria en molts edificis. La mesura permetrà instal·lar els ginys en patis interiors o espais laterals i, per tant, no ocuparan el carrer i la façana. Amb aquesta modificació, l’equip de govern vol donar resposta als propietaris dels edificis vells que desitgin adequar els seus immobles, sobretot en aquells edificis on hi viuen persones grans o amb mobilitat reduïda.

El Pirineu avui