Andorra ha instal·lat 3 cinemòmetres de control de la velocitat de trànsit, encaminats a garantir una major seguretat viària a la CG1 i a la CG2, amb l’objectiu d’adaptar la velocitat de trànsit a la velocitat normativa amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit originats per les velocitats inadequades.
2 cinemòmetres de velocitat són de tram. Un està ubicat en el tram situat entre la zona de la borda Sabater fins frontera Hispano Andorrana on la velocitat màxima autoritzada és de 90 km/h.
L’altre està instal·lat a la CG2, entre la sortida de la variant del túnel de les Dos Valires fins a la rotonda sud de la població d’Encamp i la velocitat màxima autoritzada del tram és de 70 km/h.
El tercer cinemòmetre és fix i està ubicat a la CG1 i té en compte els dos sentits del trànsit. Aquí la velocitat màxima autoritzada també és de 70 km/h.
Aquest dilluns s’han posat en marxa aquests nous aparells de control de la velocitat, una vegada que l`Àrea de Mobilitat i Pavimentació del Ministeri d’Ordenament Territorial ha donat per acabades les tasques d’instal·lació, calibratge, i certificació corresponents.
En el decurs d’aquest any l’Àrea de Mobilitat i Pavimentació juntament amb el Servei de Policia, faran campanyes de seguretat viària encaminades a la conscienciació dels conductors per adaptar la velocitat de trànsit a les característiques i normativa de les diferents carreteres que formen la xarxa viària del Principat d’Andorra.

El Pirineu avui