El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha presentat el Manual de bones pràctiques en la rehabilitació d’edificis, un conjunt de recomanacions tècniques, que recull la normativa vigent en la matèria destinat a constituir una ajuda per al correcte manteniment de l’edificació andorrana.

El Manual ha estat elaborat pel Ministeri d’Ordenament Territorial amb la voluntat d’orientar i facilitar el treball de tots els agents implicats en la conservació i reparació del parc immobiliari nacional.

La iniciativa està destinada a professionals, constructors, promotors, propietaris, comunitats, i/o administracions públiques, que trobaran en aquest text les explicacions tècniques resumides, els protocols estandarditzats i les fitxes d’inspecció, així com els enllaços que remeten a la principal normativa aplicable, per tal de facilitar una consulta immediata.

Els objectius d’aquesta iniciativa van dirigits, per una banda a propietaris i comunitats, incidint en l’estalvi de recursos econòmics i de molèsties ocasionades per les obres, i per l’altra per posar en valor els béns immobles i afavorir-ne la millora en les condicions de venda o lloguer.

El Manual ha d’afavorir la conservació del bon estat dels edificis, i preveure l’aparició de patologies constructives incrementant la seguretat i la salubritat dels habitatges.

Podeu consultar el manual a https://www.tramits.ad/bones-practiques-en-les-intervencions-a-l-edificacio

El Pirineu avui