Una sentència posa fi a la discriminació dels residents de fora de la Unió Europea Els residents de països com Andorra que no pertanyen a la Unió Europea (UE) que rebin herències o donacions a Espanya ja no tindran un tracte fiscal diferent als espanyols i comunitaris en l'impost sobre successions. La sentència del Tribunal Suprem  ha posat fi a la discriminació que patien els residents de fora de la UE.

L'advocat Albert Folguera, especialista en dret tributari, posa l'exemple d'una família andorrana que va rebre una herència de 1 milió d'euros i que li tocava pagar 250.000 euros

La sentència conclou que la norma vulnera la lliure circulació de capitals i persones entre estats membres de la Unió Europea i tercers països. Aquesta sentència permetria a aquells no residents que haguessin liquidat una successió o una donació amb la normativa estatal, iniciar un procediment de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació amb l'excés pel que s'hagués tributat en no poder aplicar la normativa autonòmica
A més, la CE considera discriminatori que una persona no resident o que posseeixi un immoble situat fora del territori espanyol no pugui beneficiar-se de les reduccions fiscals.

Parlen al vídeo: ALBERT FOLGUERA, ASSESOR FISCAL I SOCI D’ANAS

El Pirineu avui