L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert una nova convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament i adjudicació de noves llicències dels Horts Socials situats a l’Horta del Valira i adreçats a persones jubilades. Com que la darrera adjudicació de parcel·les es va realitzar al maig de 2015, i ja que la vigència d’aquests atorgaments finalitzava el novembre de 2017 (després de tres temporades), ara correspon iniciar el procediment per als nous atorgaments. Des d’aquest passat dilluns, i fins al divendres 6 d’abril, poden presentar sol·licitud totes les persones que tinguin 65 anys o més, que estiguin empadronades a la Seu d'Urgell i que no cultivin cap altre hort, ni públic ni privat. Les peticions s'han de lliurar al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (CAPAU), ens que facilitarà el full que cal omplir. Els documents que s’han de presentar són la fotocòpia de DNI i el justificant de la pensió de jubilació. La durada màxima de l'autorització serà de tres anys sense interrupcions, des d’aquest mes d’abril i fins al 31 de novembre un cop s’hagin complert els tres anys.

El Pirineu avui