L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, l’IDAPA, vol executar un total de 16 accions aquest any en el marc de la Taula de Camins. Aquestes es repartiran en tres àmbits: camins, caminar i senderisme. En el primer cas, els esforços se centraran en reivindicar el manteniment estable dels camins mitjançant l’elaboració d’un document de posicionament públic de la Taula. Així mateix, s’elaboraran uns vídeotutorials sobre com recuperar camins i s’iniciarà un estudi per identificar els camins històrics del Pirineu.

En l’àmbit del caminar, el protagonisme serà per a la salut i es plantejaran activitats relacionades amb el caminar i el benestar físic i mental de la població, intentant donar més importància a la nutrició dels senderistes. També s’abordarà l’accés segur a la muntanya a partir d’un decàleg adreçat als prescriptors i acompanyants. En el sector professional del senderisme, els guies fa temps que reclamen més visibilitat.
És per això que es dissenyarà una campanya de comunicació dirigida als turistes nacionals amb l’objectiu de fer emergir el valor afegit que comporta anar a la muntanya acompanyat d’un guia.

Pel que fa a la 3a edició dels festivals de senderisme dels Pirineus (que enguany incorpora dos nous territoris arribant així a 8 esdeveniments entre maig i juliol), l’IDAPA seguirà donant suport a la seva promoció conjunta. Així, l’enfortirà a les xarxes socials i li donarà presència al Mercat d’Escapades, que tindrà lloc a Barcelona del 4 al 6 de maig.

Parlen al vídeo: PERE PORTA, DIRECTOR IDAPA

El Pirineu avui