L’ocupació turística per Setmana Santa serà gairebé total a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Tal com ha donat a conèixer el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, es preveu que des del dissabte 24 de març fins al dilluns de Pasqua, 2 d’abril, el conjunt de les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Ponent rebran al voltant d’uns 85.000 turistes, que faran més de 210.000 pernoctacions en les diferents modalitats d’allotjament turístic, al marge de les segones residències. Per sectors, es preveu que els establiments d'hoteleria situats a zones turístiques tinguin una ocupació que oscil·larà entre el 90 % i la plena ocupació del Dijous Sant al dilluns de Pasqua, i en percentatges inferiors que podrien situar-se al voltant del 30  i el 40 %  la resta de la setmana, segons les diferents zones turístiques i també en funció de la climatologia. El turisme rural mantindrà una alta ocupació més homogènia a tota la demarcació durant els 10 dies de Setmana Santa, amb casos que aniran de la plena ocupació pels dies festius al 85 % de mitjana la resta dels dies.

Pel que fa al càmping, s’hi preveu una ocupació alta durant els dies festius a les places de bungalous que podrien arribar a la plena ocupació del Dijous Sant al dilluns de Pasqua, si bé actualment el nivell de reserves està en el 85 %.

El Pirineu avui