Amb la voluntat de seguir embellint la parròquia, el projecte de soterrar els contenidors segueix endavant.

Des dʼahir està en funcionament una nova illa de contenidors soterrats de recollida selectiva situats a lʼaparcament de Sant Miquel.

Dʼaquesta manera, sʼaconsegueix reduir lʼimpacte que tenien els contenidors en superfície situats a la plaça Sant Miquel, una de les principals zones de pas i de realització dʼesdeveniments tradicionals de la vila encampadana.

El nou punt de recollida selectiva compta amb un contenidor de paper i cartró (color blau), un per envasos (color groc), un per vidre (color verd), aquests tres amb una capacitat de 3.000 litres, i quatre de residus orgànics (color gris) amb espai per a 1.100 litres cadascun.

Aquests contenidors soterrats se sumen als ja existents situats al carrer René Baulard (davant de lʼescola francesa), al carrer de lʼArena (zona del Tremat), a lʼavinguda Príncep Benlloch (davant del parc del Prat Gran), al carrer Avellaners (a la zona dels Cortals) i a lʼavinguda de Joan Martí (a prop de lʼencreuament del carrer de la Vena).

El Pirineu avui