El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha informat que a partir d’aquest dijous 15 de març i fins al 15 d’octubre no es pot fer foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

Està prohibit encendre foc a les àrees forestals (tant si estan poblades d'arbres com si no) i a la franja de 500 metres que les envolta. El departament subratlla que no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del propi departament. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres de relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires. També queda prohibit llançar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

En el que portem d'any, hi ha hagut a Catalunya 41 incendis forestals que han cremat 39,18 hectàrees forestals. Els focs més importants han estat a Castelló de Farfanya (la Noguera, el 20 de febrer) i Castelldefels (el Baix Llobregat, 1 de gener).

El Pirineu avui