A partir del proper 20 de març, la seu del Consell Comarcal de Cerdanya serà també una oficina de la Xarxa de Tributs catalana que actua com a finestreta única dels tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). L'ens cerdà juntament amb el Consell Comarcal del Ripollès tenen un consorci de recaptació i, per tant, ja porten a terme tasques de recaptació d'impostos dels ajuntaments de les dues comarques. Per això el Consell Comarcal de Cerdanya va sol·licitar convertir-se en un punt col·laborador de l'Agència Tributària catalana.

L'ATC té oficines centrals i delegacions territorials, ubicades a les 4 capitals de província; oficines territorials, com la que hi ha a la Seu d'Urgell; oficines de serveis tributaris, com la de Tremp o Ripoll; i les oficines de la Xarxa de Tributs, que serà la que hi haurà a Puigcerdà. En aquest darrer tipus, s'hi pot presentar documents tributaris però no presten el servei de confecció d'autoliquidacions ni de cita prèvia.

L'ens cerdà no ha hagut d'incorporar més personal per ocupar-se de la nova oficina però sí que alguns treballadors han hagut de fer una formació específica.

Recordem que l'Oficina territorial de la Seu d'Urgell, estrenada al setembre de l'any passat, presta la major part dels serveis de l'ATC, com ara autoliquidacions o gestió d'expedients tributaris.

Parlen al vídeo: RAMON MOLINER, PRESIDENT CONSELL COMARCAL CERDANYA

El Pirineu avui