Aquest és el nou centre de trucades de l'Hospital de Cerdanya on, a més d'atendre totes les trucades dels usuaris, des de fa poc també gestiona un nou sistema d'avisos que recorda les cites mèdiques amb un missatge SMS. Tots els pacients reben dos missatges; el primer, és la confirmació del dia i l'hora de la cita per una visita o una prova i quatre dies abans de la mateixa, s’envia un recordatori. En rebre aquest recordatori, el pacient pot respondre, amb un simple SMS, si acudirà a no a la cita. D’aquesta manera, el servei d’admissions pot re-programar les agendes dels professionals i serveis per optimitzar-les al màxim i donar una atenció més personalitzada als pacients. A més, el sistema també permet enviar avisos als usuaris si s’ha de suspendre una cita, per exemple, a causa del mal temps.

En la primera setmana d’activitat del sistema d’avisos, s’han enviat 4.815 missatges als usuaris, dels quals el 75% eren la primera informació de la cita i el 25% restant el missatge de recordatori. D’aquest últims, el 96% van obtenir una resposta confirmant que el pacient acudiria a l’hospital i el 4% van requerir canvis.
El servei es dóna tant als pacients de l'Alta i la Baixa Cerdanya, circumstància que ha fet necessària una adaptació específica dels programes informàtics existents, per tal de poder enviar els avisos en diferents idiomes i a abonats de xarxes telefòniques de dos països diferents. Però, a més, també s'ha tingut en compte trets culturals.

En les pròximes setmanes el sistema d’avisos es farà extensiu també a les programacions d’intervencions quirúrgiques amb ingrés hospitalari i de la cirurgia ambulatòria.

Parlen al vídeo: MONTSE TENAS, CAP ADMISSIONS HOSPITAL CERDANYA

El Pirineu avui