El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té previst invertir en els propers mesos 827.000 euros en catorze obres de millora dels camins i carreteres a diverses poblacions del territori. Es tracta d’actuacions que afecten paviments, correcció d’assentaments, drenatges, revestiments de cunetes, sanejament de talussos, murs d’escullera i de formigó, barreres de protecció i senyalització. Tot plegat, amb l’objectiu de dotar aquests accessos de les màximes garanties de comoditat i seguretat per als usuaris.

L’actuació de més envergadura és la corresponent a l’accés al poble d’Ossera, al terme de la Vansa i Fórnols, amb un pressupost de 349.980 euros. Les obres consistiran en la correcció d’assentaments i sots i el reforçament del ferm del camí mitjançant l’aplicació d’una capa contínua d’aglomerat asfàltic en calent al llarg dels 7,7 km de la via. Fierro ha destacat que obres són aquestes són bàsiques per ajudar a evitar el despoblament dels territoris més allunyats.

Dels 827.000 euros del pressupost total de les obres, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en finança gairebé 451.000. Una altra partida, de 243.500 euros, anirà càrrec, de manera conjunta, dels departaments de Governació, Territori i Sostenibilitat i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva part, la Diputació de Lleida hi aporta 18.000 euros, mentre que els ajuntaments hi invertiran 114.600 euros.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALT URGELL

El Pirineu avui