L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis del nucli antic. Com a novetat d’enguany, aquesta convocatòria s’amplia a 13 carrers més del centre històric de la ciutat, a banda del carrer Major i el Carrer Canonges. A més, la convocatòria no només s’adreça a totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer alguna actuació durant aquest any 2018, sinó que també té efectes retroactius i poden ser subvencionables actuacions realitzades durant l’any 2017. Aquesta convocatòria compta amb una partida pressupostària de 50.000 euros.

Les subvencions que s’atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. Aquest ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l’actuació si es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell. L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana, i de 3.000 euros si en té més d’una. La pintura que es faci servir per repintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, TINENT ALCALDE LA SEU D’URGELL

El Pirineu avui