CENMA ha presentat públicament el nou Sistema d’Informació de Biodiversitat d’Andorra (SIBAD).
Aquesta nova web, s’emmarca dins dels projectes de l’organització Global Biodiversity Information Facility (GBIF) representada a Andorra pel CENMA.
www.gbif.ad

Aquesta entitat d’abast mundial, formada per més d’una cinquantena de països i quaranta organitzacions internacionals té com a principal objectiu aglutinar el major nombre de dades sobre biodiversitat per tal d’ampliar el seu coneixement, fomentar-ne la investigació i influir en les polítiques mediambientals que afecten el planeta.

L’eina es basa amb la tecnologia ja aplicada de l’exitós banc de dades Atlas of Living Australia, el qual ha servit de model en molts altres països d’arreu del món.

Parlen al vídeo: ROGER CARITG, INVESTIGADOR CENMA

El Pirineu avui