El Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de Cerdanya i el Servei d’Acollida de l’ajuntament de Puigcerdà, amb el suport de la Generalitat, tornen a impulsat el curs gratuït sobre coneixement de la societat catalana, del seu marc jurídic i de l'entorn, una formació adreçada a totes aquelles persones estrangeres que fa poc temps que resideixen a la comarca. El curs dota l'alumnat de les competències necessàries per comprendre la realitat social en la que viu i promoure la seva autonomia i la igualtat d’oportunitats.
El primer curs del Mòdul C és de 15 hores i tindrà lloc de l'1 al 20 de març en horari de tarda a la seu del Consell Comarcal cerdà. Les inscripcions es poden fer al mateix consell, a l'ajuntament de Puigcerdà i a l'Àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones.
La certificació d’haver assistit al 75% de les hores del curs garantirà l’adquisició d'un dels tres mòduls de formació necessaris per obtenir el Certificat d’Acollida, un document de validesa jurídica en els processos d’estrangeria.

El Pirineu avui