El RACC ha publicat recentment les dades anuals sobre la Senyalització al Pirineu, un informe que analitza la qualitat de les indicacions d'orientació per arribar a una vintena de destinacions com ara centres sanitaris, estacions d'esquí o capitals de comarca. Per fer-ho ha recorregut 81 itineraris diferents des d’una trentena d’orígens que sumen més de 4.600 quilòmetres de carreteres.
L'estudi suspèn les indicacions per accedir a la Fundació Hospital de Puigcerdà, on hi havia l'antic hospital, donant una puntuació de 29 punts sobre 100. Segons el RACC aquesta nota es deu sobretot perquè les indicacions no comencen amb prou antelació i perquè hi ha trams entre l’origen i la destinació que no estan suficientment senyalitzats, segons l’auditoria. El RACC ho atribueix en bona part a la diferent titularitat de les carreteres i a la falta d’unificació de criteris entre les administracions i, per això, demana que els diferents ens públics ho tinguin en compte i treballin conjuntament en aquest sentit. A la cua també hi ha l'hospital de Campdevànol, que obté 30 punts.
Per altra banda, el mateix estudi valora positivament la senyalització per accedir a les estacions d'esquí de La Molina i Masella, que ha millorat respecte estudis previs. També en surt ben parada la senyalització per accedir a Barcelona i a les capitals de comarca. En aquest sentit Puigcerdà obté 76 punts sobre 100, puntuació semblant a altres poblacions com Ripoll.

El Pirineu avui