Les comarques de l’Alt Urgell i el Ripollès acaben de posar en marxa, de manera conjunta i coordinada, el projecte Pirinnowa’tt: Pirineu Sostenible. Ho han fet en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya. La iniciativa dona continuïtat a les que s’han vingut desenvolupant els dos darrers anys en el terreny de l’eficiència i l’estalvi energètics i del foment de les energies renovables, amb un notable èxit, tal com han indicat des de l’ens.

El projecte, liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, té entre els seus objectius principals el foment de noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles o l’assessorament a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables. També vol fomentar l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions. Així mateix, incentivarà la formació en matèria d’estalvi i eficiència energètica per a empreses i persones en situació d’atur.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALT URGELL

El Pirineu avui