El comú d’Andorra la Vella ha obert el termini per presentar candidatura a
una de les 49 places d’informador turístic per als mesos de juliol i agost. Els llocs
de treball estan adreçats als joves residents a la parròquia que vulguin donar-la
a conèixer als turistes i atendre les seves necessitats.
Entre les gairebé cinquanta places d’eventuals disponibles, 14 més que l’any
passat, n’hi ha de diferent tipologia. 36 són per exercir d’informadors de carrer i
l’edat exigida per participar al concurs és dels 16 als 20 anys (cal que s’hagin
complert els 16 anys abans de la data d’inici de la contractació). També hi ha un
parell de places de responsables de grup, adreçades a joves d’entre 20 i 30 anys
(s’han d’haver complert els 20 anys abans de la data d’inici de la contractació);
10 més d’informadors-guies turístics per a les Oficines de Turisme de la
parròquia i una més per fer d’informador-guia turístic de muntanya (en aquests
darrers dos casos l’edat dels sol·licitants ha d’oscil·lar entre els 18 i els 30 anys i,
també, s’ha d’acreditar haver complert la majoria d’edat abans de l’inici de la
contractació).
Les sol·licituds s’han d’adreçar al departament de Recursos Humans del comú
abans de l’1 de març a les 15 hores. Tota la informació relativa als edictes està
disponible al web www.andorralavella.ad.

El Pirineu avui