Ja està en marxa la creació de la certificació ecològica d’Andorra i s’amplien els règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris per fomentar la diversificació del sector

Fins ara la legislació andorrana ja contemplava els règims de qualitat controlada per als productes agraris com la carn i el vi, però no era possible aplicar aquest règim a altres produccions fetes amb productes alimentaris no agraris, com les confitures o els embutits.

Així, la normativa amplia l’aplicació dels règims de qualitat a la totalitat de la producció alimentària, ja sigui d’origen agrari o no.

Els règims de qualitat permeten reconèixer el compliment d’unes condicions particulars que fan que el consumidor tingui garanties de la seva qualitat.
Així, aquest reconeixement és una eina per als productors per diferenciar-se en un mercat ampli.

A més, la llei vol aportar un valor afegit amb els distintius “Producte d’Andorra” i “Producte elaborat a Andorra”.

Una altra novetat que aporta el text legal és la certificació ecològica. Tenint en compte la creixent demanda de productes ecològics al mercat, s’ha considerat oportú regular la producció ecològica i crear-ne una certificació.

D’aquesta manera es diferencia la producció ecològica dels règims de producció convencionals, garantint una sèrie de requisits com la priorització d’elements naturals i la minimització dels elements externs, l’ús de recursos renovables, la prioritat del benestar animal o el foment de la biodiversitat.

El Pirineu avui