En la darrera assemblea de constitució del clúster empresarial transfronterer 'El Sol dels Pirineus' celebrada a Llívia, s'han aprovat els estatuts i s'ha escollit la junta directiva que encapçalarà les dues associacions que integraran aquesta agrupació d'empreses de les dues bandes de la frontera. La junta directiva escollida està integrada per Xavier Albalat (president), Elisabeth de Pastors (vicepresidenta), Joan Torrent (tresorer) i Núria Vidal (secretària), a més de cinc vocals, entre els quals hi ha l'esportista Emma Roca.

El projecte del clúster es va iniciar l’any 2012 mitjançant una iniciativa transfronterera de
col·laboració per promoure una destinació turística i centrar-se ne la promoció de productes i serveis relacionats amb la salut i el benestar. Per fer-ho, el clúster s’ha estructurat en cinc sectors d’activitat empresarial: l'alimentació, l'esport, la salut, la sostenibilitat i el turisme.

El 'Sol dels Pirineus' pretén obrir-se a nous mercats, aprofitar el seu caràcter transfronterer i aconseguir desestacionalitzar el turisme, molt concentrar en períodes de vacances. Entre la setantena de membres que en formen part, hi ha hotels, càmpings, universitats, estacions d’esquí i centres sanitaris de l'Alta i la Baixa Cerdanya. El clúster compta, a més, amb el suport de les administracions.

El Pirineu avui