El departament de Territori i Sostenibilitat ha confirmat la presència de la vespa asiàtica a cinc noves comarques: el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental, Maresme i a Cerdanya.

Segons dades recollides pel Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, durant el 2017 s’ha registrat un creixement exponencial del nombre de nius, arribant als 370 detectats, enfront dels 116 localitzats en 2016, un fet que suposa un creixement de més del 68% de l'espècie. No obstant això, s'estima que només es detecten un 10 % dels nius existents, una dada que encara agreuja més la situació. 

Per això, els tècnics han confirmat que aquesta espècie invasora es troba ja plenament instal·lada a Catalunya, amb una afectació important en el sector de l’apicultura i també genera molèsties en l'àmbit de la construcció.

Segons precisen, la seva presència no es pot eliminar, però la Generalitat sí que ha aprovat un protocol d'actuació per a la vigilància i el control de les poblacions, en col·laboració amb els apicultors. Aquest consisteix en l’eliminació de nius i en la captura d’abelles reines quan surten de la hibernació, a partir de finals de febrer, mitjançant paranys. En cas de perill per a les persones, els Agents Rurals són els encarregats de la destrucció dels nius. També es treballa conjuntament amb ajuntaments, diputacions i consells comarcals en una estratègia en comú en la lluita contra aquest insecte.

El Pirineu avui