Una actualització del sistema intern del Govern comportarà
l'aturada temporal del portal tributari.
El Govern informa que el pròxim dia 1 de febrer es duran a terme treballs d'actualització del sistema intern de l'Administració. Els treballs afectaran el funcionament d'alguns tràmits i per aquest motiu informa la població perquè puguin fer les seves gestions els dies previs o posteriors a aquesta data.
Els treballs tindran efecte sobre el funcionament intern de l'Administració però també sobre els administrats.
Així, durant el dia 1 de febrer el portal tributari estarà inaccessible. A més, el Departament de Tributs i de Fronteres no podrà fer cap cobrament ni registrar digitalment cap declaració. Tampoc estaran disponibles els tràmits de matriculació de vehicles o canvis de nom, ni la gestió dels certificats de no deute.
Està previst que totes les actualitzacions es puguin fer en un sol dia i que per tant el dia 2 torni a funcionar tot amb normalitat.

El Pirineu avui