El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha assolit el 2017 els 314.000 visitants anuals, segons dades d’un treball tècnic encarregat a l’INEFC - Centre de Lleida, en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat de Lleida. Aquest pretenia analitzar la revisió del sistema de control de l'afluència al Parc posat en marxa el 2011, l'actualització del perfil dels visitants i el seu impacte econòmic. El treball identifica un increment de més de 100.000 visitants anuals des del 2011, la qual cosa representa prop d’un 32% més el 2017. La present edició d’aquest treball ha fet una valoració de l’impacte econòmic directe vinculat amb el turisme al Parc, que s’ha estimat al voltant dels 14 milions d’euros, considerant aquest volum de visitants. En base a les respostes de 706 enquestes realitzades, el document dibuixa el perfil mig dels visitants del Parc. Així, s’hi desplacen més homes d’entre 32 i 51 anys, que resideixen a la província de Barcelona i a la de Lleida. La majoria accedeix al Parc en vehicle particular, en parella o en família i en grups de 3,4 persones de mitjana.

Pel que fa a la durada de la visita, el document identifica un increment del nombre de dies i hores que els visitants romanen a l’àmbit del Parc. Així, han passat dels 3 dies de visita a la zona i 7 hores d’entrada al Parc, de mitjana el 2011, als 9 dies i 12 hores, respectivament.

El Pirineu avui