El Consell Comarcal i la Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per a la promoció, difusió i implantació del servei de localització de persones. Aquest servei consisteix en la utilització de localitzadors GPS per a persones amb deteriorament cognitiu lleu-moderat, amb l’objectiu de fomentar l’autonomia de les persones, potenciant les seves capacitats individuals i col·lectives i la seva participació i integració social, contribuir a millorar la seva qualitat de vida, facilitar la seva permanència en l’entorn habitual i proporcionar als seus familiars i/o cuidadors les eines i suport adequats perquè puguin viure l’experiència de cuidar amb tranquil·litat i confiança.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’Àrea de Serveis Socials i d’atenció a les Persones situada al C. Alfons I, de Puigcerdà.

El Pirineu avui